داوران

راهنمای ثبت داوری در Publons

برای دریافت فیلم راهنما اینجا را کلیک کنید

 

 نام داور  رشتۀ تخصصی  وابستگی سازمانی
  فردوس آقا‌گل‌زاده  تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان  استاد زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
  فریار اخلاقی  رده‌شناسی   استادیار زبان‌شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
  فائزه ارکان  صرف  استادیار زبان‌شناسی دانشگاه حضرت معصومه قم
  محمدرضا اروجی     استادیار زبان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  اعظم استاجی  زبان‌شناسی شناختی، زبان‌شناسی تاریخی، آواشناسی و واج‌شناسی   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
  هما اسدی  آواشناسی و واج‌شناسی، آواشناسی حقوقی   دکتری زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا
  طاهره افشار  زبان‌شناسی شناختی، معنی‌شناسی، کاربردشناسی زبان   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه ایلام
  آوا ایمانی  صرف، روانشناسی زبان، تحلیل گفتمان   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
  زلفا ایمانی     دکتری زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان
  مهناز امیری  معنی‌شناسی قرآنی   دکتری علوم و قرآن و حدیث
  نازنین امیر ارجمندی  معنی‌شناسی، صرف  استادیار زبان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
  مهدی بازیار  تحلیل گفتمان   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
  سحر بهرامی خورشیدی  زبان‌شناسی شناختی   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
  احمد پاکتچی   معنی شناسی و زبان‌شناسی قرآنی   دانشیار زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مریم تفرجی   عصب‌شناسی زبان   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه ایلام
  الهام ثباتی  آواشناسی و واج‌شناسی، معنی‌شناسی شناختی   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه ایلام
  جمیل جعفری  معنی‌شناسی   استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
  بشیر جم  آواشناسی و واج‌شناسی   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه شهرکرد
  مهدی خبازی کناری  فلسفۀ زبان، شعرشناسی شناختی   دانشیاز فلسفه دانشگاه مازندران
  رضا خیرآبادی  تحلیل گفتمان   دانشیار زبان‌شناسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
  مریم دانای طوس     دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه گیلان
  حسین داوری  تحلیل گفتمان   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه دامغان
  شادی داوری  معنی‌شناسی شناختی   استادیار زبان‌شناسی
  حسین رضویان  تحلیل گفتمان، زبان‌شناسی حقوقی   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه سمنان
  بلقیس روشن  معنی‌شناسی شناختی   استاد زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور تهران
  علی‌اصغر سلطانی  تحلیل گفتمان و کاربرد‌شناسی زبان   دانشیار زبان‌شناسی  دانشگاه امام صادق
  شهلا شریفی  معنی‌شناسی ‌ دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  
  کورش صابری  زبان‌شناسی اجتماعی   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
  وحید صادقی  واج‌شناسی   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
  حیات عامری   زبان‌شناسی شناختی، فرهنگ‌نگاری    دانشیار زبان‌شناسی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
  آزیتا عباسی  صرف   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا
  جلیل فتحی  تکنولوژی در آموزش زبان، دوزبانگی   دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان
  فائزه فرازنده‌پور  زبان‌شناسی حقوقی   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  محمدتقی فروردین     استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
  عامر قیطوری  معنی‌شناسی، تحلیل گفتمان   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
  عذرا قندهاریون     دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد
  مهناز کربلایی صادق  صرف، زبان‌شناسی شناحتی، رده‌شناسی زبان   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  بهمن گرجیان  رده‌شناسی زبان، زبان‌شناسی حقوقی   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
  رامین گلشایی  تحلیل گفتمان   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا
  حبیب گوهری  رده‌شناسی زبان، صرف   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
  بهروز محمودی بختیاری  زبان‌شناسی تاریخی   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه هنر تهران
  شهرام نقشبندی  واج‌شناسی، آواشناسی، صرف   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه سمنان
  ماندانا نوربخش  آواشناسی و واج‌شناسی   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا
  الخاص ویسی  زبان‌شناسی شناختی، زبان‌شناسی حقوقی   دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور تهران
  بهناز وهابیان  معنی‌شناسی شناختی   دکتری زبان‌شناسی و مدرس دانشگاه گنجنامه همدان
  محمدرضا هاشمی  تحلیل گفتمان انتقادی، جامعه‌شناسی زبان   دانشیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد
  پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی  تحلیل گفتمان، نقد ادبی   استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
  هنگامه واعظی  نحو، معنی‌شناسی   استادیار زبان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 عطیه کرمی  زبان‌شناسی حقوقی، زبان‌شناسی شناحتی  دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 هیوا حسن‌پور  تحلیل گفتمان  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان