درباره نشریه

نشریۀ «پژوهش‌های زبان‌شناسی: نظریه و کاربرد» پذیرای مقالات علمی عزیزان علاقمند به حوزۀ زبان‌شناسی نظری (شامل: نحو صرف، واجشناسی، معنی‌شناسی، کاربرد‌شناسی زبان، تحلیل گفتمان و موضوعات مرتبط ) و نیز زبان‌شناسی کاربردی (شامل تکنولوژی در آموزش زبان ) به دو زبان فارسی و انگلیسی است.