اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر مقالات

 سیاست‌های اخلاقی این نشریه براساس اصول کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. در این منشور، خط مشی‌های نشریه برای تضمین رفتار اخلاق‌مدار همه شرکت‌کنندگان دخیل در فرآیند آورده شده است. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

لینک متن اصل آیین‌نامه COPE به زبان اصلی از سایت  http://publicationethics.org

 جهت مشاهده نمودار آئین نامه اخلاقی «COPE» به زبان فارسی روی کلمه اینجا کلیک کنید.