تماس با ما

نویسندگان گرامی:

لطفا جهت پیگیری مقالۀ خود، از طریق سامانۀ نشریه اقدام فرمایید و در صورت نیاز می‌توانید با شمارۀ 08733666805 از ساعت 9 صبح تا ساعت 12 روزهای شنبه تا چهارشنبه تماس حاصل فرمایید.

آدرس پستی: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکدۀ زبان و ادبیات، دفتر دوفصلنامۀ پژوهش‌های زبان‌شناسی: نظریه و کاربرد

کدپستی: 15175-66177

پاسخگویی از طریق ایمیل:

jls.journal@uok.ac.ir

shadimohammadpour88@yahoo.com

dehghan_m85@yahoo.com

تلفن ثابت دفتر نشریه: 08733621485

 

 


CAPTCHA Image