اهداف و چشم انداز

هدف اصلی نشریۀ «پژوهش‌های زبان‌شناسی: نظریه و کاربرد» ایجاد فرصتی برای ارائه یافته‌ها در مورد ویژگی‌های نحوی، صرفی، آوایی و معنایی زبان‌های ایرانی است. مقالاتی که از منظر رده‌شناسی، زبان‌شناسی نقش‌گرا و زبان‌شناسی شناختی به مطالعه این زبان‌ها می‌پردازند در اولویت قرار خواهند گرفت. نشریه در حوزه‌های زیر پذیرای مقالات علمی علاقمندان به حوزه‌های زبان‌شناسی نظری و کاربردی به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود:
  • نحوی
  • صرفی
  • آوایی و واجی
  • رده‌شناسی
  • گویش‌شناسی
  • زبان‌شناسی فرهنگی
  • زبان‌شناسی شناختی
  • زبان‌شناسی نقش‌گرا